top of page
CellGuard_product.png

CellGuard

Hỗ trợ miễn dịch

$ 79.99     $64.99
  • Thúc đẩy chức năng tế bào miễn dịch

  • Kích thích hoạt động chống oxy hóa

  • Giúp chống lại các nguyên tử mất cân bằng

  • Chống viêm mạch

 

Giữ cho khả năng phòng vệ mạnh mẽ của cơ thể bạn quanh năm với Cell Guard Immune Booster. Được cung cấp bởi Cell Guard, với bảo vệ quyền phát minh một dạng lọc phân tử bằng Humic Acid và phức hợp polypeptide bảo vệ tế bào miễn dịch, công thức của chúng tôi hoạt động ở cấp độ tế bào để củng cố hệ thống miễn dịch của bạn và khuyến khích tế bào chống oxy hóa. Cho dù bạn cần được bảo vệ thêm ở nhà, trường học hay khi đang di du lịnh, sử dụng Cell Guard hàng ngày sẽ giúp cung cấp cho hệ thống miễn dịch của bạn sự hỗ trợ bổ sung cần thiết để chống lại dịnh bệnh.

bottom of page